Hoërskool

Dr Johan Jurgens

High School
Uit die Hoof se Kantoor

Termyne/Terms 2012

Termyn1/Term1

18 Jan - 30 March


Termyn2/Term 2

10 April - 22 June


Termyn 3/Term 3

 16 July - 28 Sept

Termyn 4/Term 4

 8 Oct - 7 Dec

2012 Calendar
Hoërskool Dr Johan Jurgens is 'n trotse Suid-Afrikaanse Oosrand skool....Gevestig in tradisie, gebou op sukses.'n Unieke skool met 'n unieke styl. Ons verwelkom elkeen wat 'n besoek bring aan ons webblad. Hier by ons word elke individu erken en voorberei op die lewe wat daarbuite wag...Our aim is to encourage learners to be actively involved in what the school presents. We invite you to take a tour through our website and be encouraged to be part of our school.

Dr Johan Jurgens bied soveel aan op akademiese,kulturele,sport en sosiale gebied. Jy word 'n voorsprong in die lewe gebied. We have a variety of subject choices, specialising in Hospitality Studies, Tourism and many more. Ons onderwyserskorps is skitterend en sal jou nooit in die steek laat nie.

We are extremely proud of our school and of what we have achieved so far. Elkeen groei tot sy volle potensiaal...gereed om die lewe daarbuite aan te pak.

By Dr Johan Jurgens lig ons GEES die dakke.

Ek sluit af met die woorde van Henry David Thoreau:' If you have built castles in the air, your work need not be lost; that is where they should be....Now put foundations under them....


Geniet die toer deur ons webtuiste!!!


Groete


HPD van Wyk

Skoolhoof/Principal

Skooltye

7:30 - 14:00

Dit is verpligtend vir alle leerders om betyds by die skool op te daag.

Tydens eksamen sal skooltye gereël word© 2010 Copyright
Hoërskool Dr Johan Jurgens