Hoërskool

Dr Johan Jurgens

High School
Terug/Back

EKONOMIE / ECONOMICS

EKONOMIE TEENOOR BESIGHEIDSTUDIES

Ekonomie is ‘n wye meer gespesialiseerde veld waarin die ekonomie as geheel van ‘n land bestudeer word asook alle aspekte wat ‘n rol daarin speel, soos byvoordeeld:


Besigheidstudies bestudeer ondernemings / sakesektor in die besonder en gee.onderandere aandag aan die volgende aspekte.

Terug na Bo


Aanbevelings :

ONTHOU ASSEBLIEF DIE VOLGENDE :

VIR ENIGE VERDERE STUDIE IN EKONOMIE EN/OF BEDRYFSTUDIES MOET DIE LEERDER EKONOMIE OP SKOOL NEEM.

ANDERS KAN DIT NEGATIEWE IMPAK Hê OP ENIGE VERDERE STUDIE IN DIE B.COM OF ENIGE SAKEVERWANTE STUDIERIGTING.

Terug na Bo

ECONOMICS VERSUS BUSINESS STUDIES

Economics is a very specialised subject and makes a study of the economics of the world.

It deals with aspects such as :

Terug na Bo


Business Studies makes a study of business enterprises in particular and cover the following aspects :


Recommendations:PLEASE TAKE NOTE OF THE FOLLOWING:

FOR STUDIES IN THE ECONOMICS / BUSINESS FIELD, IT IS IMPERATIVE THAT LEARNERS CHOOSE ECONOMICS AT SCHOOL LEVEL, GRADE 10 - 12

FAILURE TO DO THIS, WILL SEVERLY JEOPARDISE THE STUDENTS PROGRESS AT UNIVERSITY IN ANY BUSINESS RELATED FIELD OF STUDY.


Terug na Bo

© 2010 Copyright
Hoërskool Dr Johan Jurgens