Hoërskool

Dr Johan Jurgens

High School
Terug/Back

GASVRYHEIDSTUDIES / HOSPITALITY STUDIES                   


Gasvryheids Foto’s en koste van Sjef Uniform


Toekomsgerig:

Hierdie vak is daarop gerig om leerders toe te rus vir die toekoms met verskeie beroepsgeleenthede.

Hulle ontvang opleiding in:TEORIE EN PRAKTYK:

Die leerders ontvang teoretiese sowel as verpligte praktiese onderrig.

Die praktiese onderrig en evaluasie vind hoofsaaklik in die middag plaas en ook in die aand wanneer aandetes in die restaurant voorgesit word.


KLEREDRAG:

Leerders sonder die verpligte beskermende klere sal nie toegelaat word om prakties te doen nie.

Die beskermende klere word by Me Botha by die skool bestel en word vir die volle 3 jaar in die senior fase gebruik. (Gr 10 tot 12)


KOSTE:

Aangesien Gasvryheidstudies ‘n praktiese vak is, is daar verpligte fooie wat die bedryfsuitgawes dek. Dit is nie ingesluit by die skoolfonds nie.

Die koste vir 2011 sal R 500,00 vir die jaar beloop en moet binne die eerste 10 maande betaal word.

Leerders wat versuim om die fooie te betaal sal nie toegelaat word om voort te gaan met die vak nie.


GEDRAGSKODE:

Weens die unieke aard van die vak, sal alle leerders ‘n gedragskode onderteken met ‘n onderneming van die ouers om toe te sien dat die leerders dit sal nakom.

 

 HOSPITALITY STUDIES


OUTCOME BASED:

The aim of this subject is to equip learners for the future, in several career opportunities.

They will receive training in:


THEORY AND PRACTICE:

The learners receive theoretical as well as compulsory practical training.

The practical training and evaluation will mostly take place in the afternoon and even during the evening when dinner is served in the restaurant.


CLOTHING:

Learners without the compulsory protective clothing will not be allowed to conduct practical work.

The protective clothing could be ordered and purchased from Ms Botha at school and will be utilized for all 3 years in the senior phase. (Gr 10 to 12)


COST:

As this subject requires practical training, there is a compulsory fee in order to cover the operational expenses.

It is not part of their school fees.

The cost for 2011 will be R500,00 for the year, payable within the first 10 months of the year.

Failure to pay these compulsory fees will disqualify the learner from the subject.


CODE OF CONDUCT:

Due to the unique characteristics of the subject, learners will adopt a specific code of conduct and parents will be required to ensure that learners will comply with the requirements.


Back to Top 

 

 


. 


© 2010 Copyright
Hoërskool Dr Johan Jurgens